Рекомендації Української Асоціації Медичних Фізиків для розробки магістерської програми (або академічної частини резидентури) з медичної фізики

  • Запис опубліковано:13.08.2019
You are currently viewing Рекомендації Української Асоціації Медичних Фізиків для розробки магістерської програми (або академічної частини резидентури) з медичної фізики

Шановні колеги!

Хочемо представити затверджені "Рекомендації Української Асоціації Медичних Фізиків для розробки магістерської програми (або академічної частини резидентури) з медичної фізики".

За основу даних рекомендацій було взято документ МАГАТЕ: Postgraduate Medical Physics Academic Programme. Training Course Series 56. IAEA, Vienna, 2013, а також досвід реалізації магістерської програми Master for Medical Physics, акредитованою International Organization of Medical Physics (IOMP), що спільно проводиться International Centre for Theoretical Physics (ICTP) та University of Trieste.

Ці рекомендації є першою частиною проєкту “Експерт з Медичної Фізики” (з подальшою резидентурою, ліцензуванням та постійним професійним ростом) по підвищенню рівня фаховості та кваліфікованості медичних фізиків і, як наслідок, авторитету медичних фізиків в медицині.

Важливою частиною підготовки кваліфікованого клінічного медичного фізика (експерта з медичної фізики) є магістерська програма. Але, на жаль, ті програми навчання, які є в Україні не відповідають тому, з чим медичний фізик стикається на практиці, не говорячи про мінімальні вимоги Європейського Союзу та МАГАТЕ. Задля підвищення рівня даних програм, а також як допомога вищим навчальним закладам, ми як спільнота медичних фізиків України можемо запропонувати дані рекомендації. В них наведено базовий перелік курсів (модулів), по яких медичний фізик повинен пройти навчання і засвоїти знання. Метою даних рекомендацій не було створити повну програму навчання, і обмежити університети у виборі додаткових курсів/модулів. Але в той же час, коли університети не включають курси з базового переліку в свої програми навчання, то така програма медичних фізиків є неповною, з втрачанням цілісності навчання.

Сподіваємося, що Вищі навчальні заклади України, які здійснюють/бажають здійснювати підготовку кваліфікованих медичних фізиків, приймуть до уваги дані Рекомендації та будуть удосконалювати свої навчальні програми відповідно до них