Наші результати

Українська асоціація медичних фізиків в рамках своєї діяльності в напрямку розвитку медичної фізики в Україні намагається бути максимально ефективною, адже існування організації без цілей та результатів роботи є беззмістовною.

Саме тому на цій сторінці ми будемо формувати список з проміжних результатів нашої роботи, до яких може належати організація науково-практичних заходів, реалізація запропонованих нами ідей, випуски документів, звітів, рекомендацій та інших документів – все те, що наближає нас крок за кроком до побудови якісної галузі медичної фізики в Україні.

Рекомендації Української Асоціації Медичних Фізиків для розробки магістерської програми (або академічної частини резидентури) з медичної фізики

Важливою частиною підготовки кваліфікованого клінічного медичного фізика (експерта з медичної фізики) є магістерська програма. Сподіваємося, що Вищі навчальні заклади України, які здійснюють/бажають здійснювати підготовку кваліфікованих медичних фізиків, приймуть до уваги дані Рекомендації та будуть удосконалювати свої навчальні програми відповідно до них

Список протоколів та рекомендацій для використання в терапевтичній медичній фізиці

Українська асоціація медичних фізиків підготувала документ, який включає в себе міжнародні документи, протоколи, рекомендації, які є загальновизнаними та якими користується велика кількість медичних фізиків світу. Даний Список був підготовлений з ціллю допомогти на кожному етапі навчання та роботи медичним фізикам, які розпочинають працювати в сфері терапевтичної медичної фізики або ж вже працюють і хочуть підвищити якість свої роботи.

Мобільний додаток для корекції режиму фракціонування при наявності незапланованої перерви під час курсу променевої терапії

Мобільний додаток дозволяє розрахувати кількість додаткових фракцій або нову разову дозу, які необхідні для компенсації втраченої дози у випадку незапланованої перерви в лікуванні. У зв'язку з тим, що більшість спеціалістів в Україні до цього часу використовують таблиці ВДФ, в той час як міжнародна спільнота давно перейшла на лінійно-квадратичну модель, ми вирішили створити такий додаток, який покликаний полегшити розрахунки і спонукати таким чином спеціалістів перейти на більш сучаснішу радіобіологічну модель.

Форум медичних фізиків України

У 2016 році провівши голосування серед медичних фізиків України стало зрозуміло, що вони потребують створення в Україні науково-практичного заходу, який дозволить обмінюватись досвідом, піднімати та обговорювати проблеми галузі. Саме тому і був створений Форум медичних фізиків України, який вже за кілька років став однією з центральних подій в сфері медичної фізики України.