УАМФ взяла участь в VII Національному конгресі з міжнародною участю “Радіологія в Україні”

  • Запис опубліковано:04.04.2019
You are currently viewing УАМФ взяла участь в VII Національному конгресі з міжнародною участю “Радіологія в Україні”

Українська асоціація медичних фізиків взяла участь в 7-му Національному конгресі з міжнародною участю “Радіологія в Україні”, що відбувся 27-29 березня 2019 року.
Зокрема, президент УАМФ Ruslan Zelinskyi виступив з доповіддю на тему “Як забезпечити якість та безпеку в діагностичній радіології: погляд медичного фізика»”.

Основні тези виступу:
1. Сучасна система забезпечення якості в діагностичній радіології потребує змін, адже вона має ряд недоліків:
– відсутні чіткі вимоги до процедур контролю якості діагностичного обладнання, кожна організація розробляє свої методики, і не відомо як оцінювати якість таких методик.
– відсутні чіткі вимоги до кваліфікації персоналу, який може виконувати процедури контролю якості.
– відсутня персональна відповідальність спеціаліста, який виконує процедури контролю якості.
– відсутні незалежні перевірки (аудити)
– перевірки протоколів контролю якості регулюючим органом (або протоколів перевірки дозоформуючих параметрів, як називають цей процес в Україні) дуже часто зводиться лише до перевірки наявності цього протоколу без аналізу форми протоколу та інформації занесеної до протоколу.
– та ін.

2. В результаті вищенаведених недоліків маємо ряд проблем:
– виникають ситуації, коли перевірка дозоформуючих параметрів не виконується, а лише видається фіктивний протокол.
– керівники організацій, які проводять контроль дозоформуючих параметрів, спонукають своїх підлеглих підписувати фіктивні протоколи навіть у випадку, якщо при перевірці були виявлені певні недоліки.
– контроль дозоформуючих параметрів відбувається за допомогою вимірювального обладнання, яке не підходить для вимірювань на конкретному апараті та з використанням протоколів, які не можуть застосовуватися для цього обладнання (наприклад, контроль комп’ютерного томографа проводиться за протоколом контролю рентгенівського обладнання)
– при перевірках регулюючим органом протоколи контролю якості, які мають явні недоліки (не відповідний протокол, не відповідне обладнання) не виявляються і ніхто не несе відповідальність, ні медичний заклад, ні організація, яка проводила такі вимірювання.
– та ін.

3. Для вирішення вищезгаданих та інших проблем необхідно провести комплексні зміни в формуванні державної політики в напрямку забезпечення якості радіологічного діагностичного обладнання:
а) Відмінити поняття “контроль дозоформуючих параметрів” та використовувати поняття “контроль якості”, що є більш комплексним та використовується у всіх міжнародних документах, рекомендаціях.
б) Створити передумови до ліцензування медичних фізиків, провести ліцензування та законодавчо дозволити лише ліцензованим медичних фізикам проводити контроль якості обладнання, так як виконання цієї процедури належить до безпосередніх функціональних обов’язків медичних фізиків.
в) Також варто пам’ятати, що процедура контролю якості – це не технічне обслуговування! і не потребує додаткового ліцензування регулюючим органом.
г) Розробити та затвердити єдині Методики контролю якості для кожного виду діагностичного радіологічного обладнання, які будуть включати в себе параметри, які необхідно контролювати, періодичність контролю та межі допуску, вимоги до вимірювального обладнання.
ґ) Підвищити якість контролю регулюючим органом.
д) Створити аудиторську групу (формат необхідно обдумати), яка зможе надавати професійну компетентну підтримку регулятору.
е) Почати застосовувати сучасні інформаційні технології в системі контролю якості (онлайн реєстри ліцензованих медичних фізиків, організацій, які мають право надавати послуги з процедур контролю якості, онлайн звітування про проведенні процедури контролю якості тощо).

Вищенаведені пропозицій, зміни до них, а також додаткові пропозиції мають бути структуризовані в загальну Концепцію з покроковим довготривалим планом, виконання якого стане частиною реалізації державної політики в сфері забезпечення радіаційного захисту та безпеки при використанні джерел іонізаційного випромінювання в медицині.

PS. Також в Радіологічному віснику було надруковано статтю про ІІІ Форум медичних фізиків України і Тези ІІІ Форуму медичних фізиків України. Підписатися на журнал можна тут http://aru-ua.org/magazines/pidpiska
Електронного варіанту у відкритому доступі поки що немає.